بار مجاز در مسیر تبریز - استانبول-تبریز در بعضی از تاریخ ها متفاوت می باشد حتما قبل از رزرو چک کنیدسایر اعلانات