شرايط کنسلي پروازهاي پگاسوس
*قوانين هواپيمايي پگاسوس:قوانين صدور و کنسلي هواپيمايي پگاسوس در مسير (تهران آنکارا تهران )  غير قابل استرداد و تغيير نام و تغيير تاريخ مي باشد .
وانين صدور و کنسلي هواپيمايي ترکيش وپگاسوس و کيش اير در کليه مسيرها غيرقابل استرداد و تغيير نام و تغيير تاريخ مي باشد 
بار مجاز پگاسوس در مسير تبريز-استانبول-تبريز 20 کيلو ،بار نوزاد 10 کيلو و باردستي داخل کابين يک بسته با ابعداد 20*40*55 بدون در نظر گرفتن وزن ميباشد *بار مجاز در پرواز ترکيش در مسير تبريز-استانبول  40 کيلو ،در مسير اروميه-استانبول-اروميه 20 کيلو و بار دستي داخل کابين 8 کيلو و بار نوزاد در تمامي مسيرها 10 کيلو مي باشد..بار مجازدرپرواز پگاسوس در مسير تهران- انکارا-تهران  20 کيلو , تهران استانبول تهران 20 کيلو و بار دستي داخل کابين 8 کيلو و بار نوزاد 10 کيلو مي باشد و در صورت نياز به اضافه بار مسافر ميتواند از دفتر هواپيمايي پگاسوس خريداري کند.شهروندان ايراني که قصد ورود به ترکيه را دارند در صورت دريافت دوز کامل واکسنهاي مورد تاييد سازمان بهداشت جهاني و گذشت 14 روز از تاريخ دريافت آخرين دوز واکسن مي توانند بدون نياز به ارائه تست pcr،فقط با ارائه کارت واکسيناسيون معتبر به زبان انگليسي و داراي (QR CODE) وارد اين کشور شوند.در صورت عدم ارائه کارت واکسيناسيون معتبر،مسافرين(بالاي 12سال) ملزم به ارائه تست PCR منفي حداکثر 72ساعت قبل از پرواز مي باشند.کليه مسافران بالاي 12 سال در پروازهاي ورودي ايران در محدوده 72 ساعت مانده به پرواز ملزم به ارائه تست pcr منفي به زبان انگليسي هستند. شهروندان ساير کشورها که قصد ورود به ايران را دارند ملزم به ارائه کارت واکسيناسيون معتبر و تست pcr منفي مي باشند. *درصورت مثبت بودن تست( کوييد 19) در پروازهاي ترکيش کل مبلغ پرداختي به مسافر عودت داده مي شود. و در پروازهاي پگاسوس مبلغ 5دلار به عنوان جريمه دريافت و مابقي وجه استرداد مي گردد.  در مورد خانواده مسافر ازين قاِئده مستثنا مي باشد . و در صورت انصراف از سفر مبلغ پرواز غير قابل استرداد خواهد بود .حضور مسافر با توجه به شرايط  ويژه کرونا 3 ساعت قبل از پرواز الزامي مي باشد. کنترل اعتبار پاسپورت و اطلاعات مسافر بر عهده خود مسافر يا آژانس ثبت نام کننده مي باشد .مسئوليت داشتن ازمايش (کوييد 19) در ادامه مسير از مبدا استانبول به عهده مسافر و يا آژانس ثبت نام کننده ميباشد.پيرو بخشنامه وزارت بهداشت ترکيه کليه مسافران به مقصد ترکيه (بدون در نظر گرفتن مليت مسافر و حتي مسافران با مليت ترکيه) ملزم مي باشند کمتر از 72 ساعت قبل از موعد پرواز، فرم الکترونيکي سلامت را تکميل و تاييديه اين فرم را به صورت پرينت کاغذي و يا در گوشي موبايل - تبلت ( QR Code) قبل از پرواز به کانتر پذيرش فرودگاه ارائه نمايند.بديهي ست در صورت عدم اطلاع رساني صحيح و به موقع و بروز هر گونه مشکل براي مسافران، مسئوليت پاسخگويي در کليه مراجع ذيصلاح قانوني و جبران کليه هزينه هاي مسافران بر عهده آژانس ثبت نام کننده خواهد بود .سایر اعلانات