مسافر افغانی برای پرواز کاسپین
مسافرین افغانی که  کارت اقامت معتبر ترکیه داشته باشن یا تابعیت ترکیه داشته میتونن از پرواز کاسپین استفاده کنن اما با ویزا امکان پذیر نیست سایر اعلانات