مسافر افغانی برای پرای پگاسوس
مسافرین افغانستان و ترکمنستان فقط در صورت داشتن ویزا،کارت اقامت و یا سند ازدواج با اتباع قبرس ترکیه اجازه پرواز از ایران به مقصد ارجان(قبرس ترکیه) را دارا می باشد  
این اطلاعیه به منزله تایید می باشد و تبعات هر گونه خرید بلیت در این مسیرها برای اتباع یاد شده متوجه خریدار و آژانس محترم می باشد. سایر اعلانات