عدم صدور پروازهاي soto براي مسافرين غير ايراني در مسير استانبول به تبريز

نرخ کليه پروازهاي هواپيمايي ترکيش در مسيرهاي استانبول به تبريز فقط براي مسافران ايراني بوده و براي اتباع غير ايراني اين بليط غير قابل صدور خواهد  بود و کليه مسئوليت آن به عهده خود مسافروکاربر محترم مي باشد و آژانس ساتراپ پرواز هيچ گونه مسئوليتي در قبال  اين رزرو ندارد
 پروازهاي سوتو چارتر و غير قابل استرداد مي باشند.

سایر اعلانات